Faqja fillestare
 


 Departamentet

  • Departamenti i Sëmundjeve të Brendshme
  • Departamenti i Diagnostikës
  • Departamenti i Degëve Kirurgjike
  • Departamenti për Nëna dhe Fëmijëve
  • Departamenti i Anestezionit me Mjeksi  Emergjente
  • Dep. Administrates dhe shërbimeve të përbashkëta