Faqja fillestare
 

Udhëheqja e Shërbimëve

Njësia për shërbime juridike

Emri: Ma.sc. Juri. Melinda Çollak                                             

Pozita: u.d. i Drejtorit Operativ

Telefoni: +386 49 769955

Email: melindaqollaku@gmail.com

Melinda Elshani.JPG

Emri: Shefajet Berisha

Pozita: Shef i Personelit & Zyrtar për Komunikim 

Telefoni: +386 49 769677

Email: shefajet@hotmail.com

Shefajet Berisha.jpg

 Zyra për Cilësi të Shërbimeve & 

Qendra për Edukim të Vazhdueshëm Profesional


Emri: Dr. Mehmedali Skeraj                                                   

Pozita: Kordinator për Cilësi të Shërbimëve

Telefoni: +386 49 769876

Email: mskeraj@hotmail.com

Mehmedali Skeraj.JPG

Emri: Agron Bytyqi

Pozita: Kordinator i QEVP

Telefoni: +386 49 769940

Email: agron_bytyqi@hotmail.com

Agron Bytyqi.JPG