Faqja fillestare
 

Udhëheqja e Shërbimëve

Njësia për buxhet dhe financa

Emri:  Mehmetfikri Bajmak                                                              

Pozita: Zyrtar për bugjet dhe Financa 

Telefoni: +386 49 730200  

Email: mefibadrdo@yahoo.com 

Piki.jpg

Emri: Doruntina Mustafa 

Pozita: Asistente Finaciare  

Telefoni: 

Email: 

Doruntina Mustafa.jpg

Njesia për Prokurim

Emri: Ma.sc.Sami Ahmetaj                                                             

Pozita: Menaxher i Prokurimit

Telefoni: +386 49 780902 ose 029222020

Email: Sami.ahmetaj@hotmail.com

Sami Ahmeta j.jpg

Emri: Nazmiye Paqariz

Pozita: Zyrtare e Prokurimit

Telefoni: +38649763957

Email: nazmiye_58@hotmail.com

Nazmie.jpg


Emri: Dredhëza Doda

Pozita: Asistente e Prokurimit

Telefoni: +386 49 769956

Email: dredhezadoda@hotmail.com

dredhza.jpg